Kampania “STOPa cukrzycowa”

Zespół Stopy Cukrzycowej (ZSC) jest poważnym powikłaniem i konsekwencją cukrzycy zarówno w sytuacji kiedy jest ona zdiagnozowana i leczona, jak i w sytuacji, kiedy diagnostyki zabraknie i choroba utajona rozwija się i atakuje poza naszą wiedza i świadomością. Już dziś dane statystyczne dowodzą, że dotyka on około 10% pacjentów z cukrzycą. Nieleczony ZSC prowadzi do nieodwracalnych zmian w kończynach dolnych, często zakończonych amputacją, a nawet przedwczesnym zgonem chorego. Celem głównym Kampanii jest redukcja ilości amputacji i inwalidztwa, przedwczesnych zgonów oraz poprawa jakości życia pacjentów z Zespołem Stopy Cukrzycowej.

„STOPa cukrzycowa” to kampania, finansowana przez Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn.: Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopu Cukrzycowej na lata 2016-2018.